Tin tức

Công văn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh các khóa đào tạo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Học bổng Chính phủ Australia

3090-bgtvt-tccb.pdf
country-profile-vietnam-2019-intake-vietnamese.pdf
country-profile-vietnam-2019-intake-english.pdf
hoc-bong-aas.pdf
hoc-bong-aas-en.pdf
tcbc-hoc-bong-chinh-phu-australia-2018.doc
media-release-australia-awards-scholarship-2018-en.doc
Học bổng Chính phủ Australia Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng trong chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm đáp ứng các nhu cầu về phát triển và về nguồn nhân lực ưu tiên của Việt Nam. Australia sẽ dành cho Việt Nam các suất học bổng toàn phần cho các công dân Việt Nam xin học bậc sau đại học (Thạc sỹ) tại các trường đại học uy tín của Australia trong năm 2019. Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container