Vosco
Vosco

Các khóa học

Các lĩnh vực hoạt động

Đối tác tiềm năng

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO
Cục đăng kiểm Việt Nam
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Cục Hàng Hải Việt Nam

Giới thiệu trung tâm

Trung tâm huấn luyện thuyền viên VOSCO Cơ sở tin cậy huấn luyện cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho sỹ quan hàng hải

Trung tâm huấn luyện thuyền viên VOSCO Cơ sở tin cậy huấn luyện cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho sỹ quan hàng hải

Theo nhu cầu sử dụng thuyền viên hiện nay, việc đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu của quốc tế và trong nước đang ngày càng là một áp lực không chỉ cho các trường đào tạo chuyên nghiệp mà còn cho cả các doanh nghiệp vận tải biển. Trước nhu cầu cấp bách đó, ngày 29/03/2006 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã thành lập Trung tâm huấn luyện thuyền viên (TTHLTV) với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên của Công ty nhằm đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để phục vụ cho đội tàu đang phát triển rất nhanh của Công ty cả trong các lĩnh vực tàu hàng khô, tàu dầu, tàu container và làm thuê cho các chủ tàu trong và ngoài nước. TTHLTV VOSCO được đầu tư hệ thống phòng học trang bị hiện đại đặc biệt là các hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy là phần mềm mới nhất của hãng TRANSAS cùng với các tài liệu luôn được cập nhật mới nhất. Đội ngũ hướng dẫn viên là các thuyền trưởng, máy trưởng lâu năm có nhiều kinh nghiệm đi biển, nhiều người đã được tham gia các khóa huấn luyện quốc tế của IMO giành cho các hướng dẫn viên dạy hệ thống mô phỏng. Những điều kiện trên đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của đăng kiểm DNV và Bộ luật STCW95. Ngày 19/03/2009, TTHLTV VOSCO đã được đăng kiểm DNV đánh giá, cấp Giấy chứng nhận phù hợp và trở thành Trung tâm huấn luyện thuyền viên đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy này. Ngoài ra, sau khi thẩm định, đánh giá, ngày 18/05/2009 Bộ giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 1346/QĐ-BGTVT chấp nhận.


Chi tiết

Hình ảnh hoạt động