Vosco
Vosco

Các khóa học

Các lĩnh vực hoạt động

Đối tác tiềm năng

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO
Cục đăng kiểm Việt Nam
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Cục Hàng Hải Việt Nam

Các khóa học

Hải đồ điện tử

Đăng lúc : 22 Tháng 03 2013 | Lượt xem : 4607

Công ước về việc trang bị Hải đồ điện tử trên tàu biển đã được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua và đã bắt đầu có hiệu lực từ năm 2012 như sau:

  Đối với các tàu đóng mới thì áp dụng như sau:

- Tàu khách đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 500 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2012

- Tàu dầu đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 3000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2012

- Tàu hàng đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 10000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2013

- Tàu hàng đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 3000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2014

  Đối với các tàu hiện có thì áp dụng như sau:

- Tàu khách có dung tích đăng ký toàn phần từ 500 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2014

- Tàu dầu có dung tích đăng ký toàn phần từ 3000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2015

- Các tàu hàng thì tùy theo kích cỡ khác nhau sẽ áp dụng từ năm 2016 đến năm 2018.

Chia sẻ
Share on Facebook