Vosco
Vosco

Các khóa học

Các lĩnh vực hoạt động

Đối tác tiềm năng

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO
Cục đăng kiểm Việt Nam
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Cục Hàng Hải Việt Nam

Các lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và huấn luyện thuyền viên

Đăng lúc : 31 Tháng 08 2012 | Lượt xem : 4708

Ngày 01/4/2013 Trung tâm Huấn luyện thuyền viên đã mở các lớp cập nhật nghiệp vụ cho 94 thuyền viên boong và máy mang quốc tịch Nigeria.

Chia sẻ
Share on Facebook