Vosco
Vosco

Các khóa học

Các lĩnh vực hoạt động

Đối tác tiềm năng

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO
Cục đăng kiểm Việt Nam
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Cục Hàng Hải Việt Nam

Các khóa học

ECDIS - Type Specific Tokyo Keiki Model EC-7000/7500 series; EC-8000/8500 series & EC-8100/8600 series

Đăng lúc : 06 Tháng 10 2016 | Lượt xem : 366
Chia sẻ
Share on Facebook