Vosco
Vosco

Các khóa học

Các lĩnh vực hoạt động

Đối tác tiềm năng

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO
Cục đăng kiểm Việt Nam
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Cục Hàng Hải Việt Nam


Lịch học các lớp

Đăng ký các khóa học

Đăng lúc : 19 Tháng 12 2016 | Lượt xem : 1225

 

 Đăng ký các khóa học tại tầng 4 mời liên hệ với:

1.  Mr. Nguyễn Trường Thành

     Tel: (31) 3733118

     Mob: 0912050105

2.  Mr. Đoàn Tuấn Dũng

     Tel: (31) 3733118

     Mob: 0903855287

   

* Lịch học khóa Nhận thức an ninh tàu biển: 08g00 sáng thứ năm hàng tuần

 

 

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ tư ngày 14/09/2016

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ sáu ngày 23/09/2016

* Lịch học khóa Hải đồ điện tử: 08g00 sáng  ba ngày 01/11/2016

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ sáu ngày 18/11/2016 

* Lịch học khóa Hải đồ điện tử: 08g00 sáng  thứ ba ngày 22/11/2016

* Lịch học khóa Hải đồ điện tử Tokyo Keiki: 08g00 sáng thứ tư ngày 07/12/2016

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ tư ngày 07/12/2016

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ tư ngày 14/12/2016

* Lịch học khóa tàu dầu: 08g00 sáng thứ tư ngày 21/12/2016

 

 

 

 

* Lịch học khóa Hải đồ điện tử: 08g00 sáng  ba ngày 01/11/2016 * Lịch học khóa Hải đồ điện tử: 08g00 sáng  ba ngày 01/11/2016 

 

Chia sẻ
Share on Facebook

Tin liên quan