Vosco
Vosco

Các khóa học

Các lĩnh vực hoạt động

Đối tác tiềm năng

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO
Cục đăng kiểm Việt Nam
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Cục Hàng Hải Việt Nam

Hình ảnh hoạt động

  • Khóa huấn luyện bằng VideotelKhóa huấn luyện bằng Videotel
  • Khóa học cho thuyền viên mớiKhóa học cho thuyền viên mới
  • Khóa học mô phỏng buồng máyKhóa học mô phỏng buồng máy
  • Khóa học mô phỏng buồng máyKhóa học mô phỏng buồng máy