Đội tàu hàng khô Đội tàu hàng khô

VOSCO đang khai thác đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng gồm nhiều chiếc với trọng tải từ 13.316 DWT đến 56.472 DWT (Supramax). Đây là đội tàu cốt lõi của VOSCO bao gồm tàu cỡ Supramax và tàu Handysize... phần lớn được đóng ở các xưởng đóng tàu của...

Xem thêm

Đội tàu dầu Đội tàu dầu

Đội tàu dầu gồm các tàu hiện đại, vỏ thế hệ mới với trọng tải 47.000 DWT và 50.000 DWT, chủ yếu vận chuyển các loại dầu sản phẩm và hiện đang trong giai đoạn tiếp tục đầu tư mở rộng. Do đó có thể được tối ưu hóa trong việc cung cấp phụ...

Xem thêm

Đội tàu Container Đội tàu Container

Dịch vụ vận chuyển container đường biển theo lịch trình 02 chuyến một tuần nối liền Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh được thực hiện bởi đội tàu container lớn...
niem-yet-gia-cuoc-phu-phi-vc-hang-hoa-12-08.pdf
vosco-sailing-schedule-updated-27-jun-2024.pdf

Xem thêm

Tin tức Sự kiện