Đội tàu

Fortune Freighter

  GENERAL INFORMATION   Name     FORTUNE FREIGHTER     Call sign     XVQH         IMO No.     9168520         Flag     Vietnam         Built/delivered   1997         Shipyard     Watanabe Shipbuilding Co., Ltd   Class     NK 972837     DIMENSIONS   LOA     123.570 m         LBP     113.600 m         Breadth...   Xem thêm


Vosco Star
Vosco Star   admin  21,612

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  21,271

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


Lan Ha
Lan Ha   admin  19,399

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call...   Xem thêm


M/T DAI MINH
M/T DAI MINH   admin  15,707

M/T DAI MINH GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm


Vosco Unity
Vosco Unity   admin  15,772

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   Xem thêm
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container