Đội tàu dầu

Đội tàu dầu gồm các tàu hiện đại, vỏ thế hệ mới với trọng tải 47.000 DWT và 50.000 DWT, chủ yếu vận chuyển các loại dầu sản phẩm và hiện đang trong giai đoạn tiếp tục đầu tư mở rộng. Do đó có thể được tối ưu hóa trong việc cung cấp phụ tùng vật tư cũng như hoán đổi tàu. Được vận hành bởi những thuyền viên đã qua đào tạo bài bản, có kinh nghiệm cũng như các chứng chỉ quốc tế, cộng với việc luôn thực hiện tốt mỗi hợp đồng vận chuyển nên có thể đáp ứng được yêu cầu của tất cả các hãng dầu lớn cũng như những nhà kinh doanh dầu.

M/T ĐẠI AN (DAN)

Ship's Particular 1. General Description:   Ship's Name:  DAI AN Last previous name: Lidong Port of Registry: Hai Phong Flag: Vietnam Call sign:   Official Number: N/A IMO Number: 9337339 Class: DNV (+1A1 tanker for oil products & Chemical ESP SPM E0 VCS-2 BIS TMON NAUTICUS (Newbuilding) Class' Number: 26219 Registered Owner: VIMC (Vinalines) Technical Operator:   Commercial Operator:   Disponent owner/ Bareboat charterer:   Date launched: 11/24/2007 Date delivered: 02/12/2007 Place...   Xem thêm


M/T DAI MINH
M/T DAI MINH   admin  14,882

M/T DAI MINH GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container