Đội tàu hàng khô

VOSCO đang khai thác đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng gồm nhiều chiếc với trọng tải từ 13.316 DWT đến 56.472 DWT (Supramax). Đây là đội tàu cốt lõi của VOSCO bao gồm tàu cỡ Supramax và tàu Handysize... phần lớn được đóng ở các xưởng đóng tàu của Nhật Bản và hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Nhằm tối ưu hóa năng lực vận chuyển và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, chiến lược đầu tư, phát triển, tái cơ cấu đỗi tàu hàng rời theo hướng đồng bộ hóa, hiện đại hóa và trẻ hóa, tăng kích cỡ và loại bỏ những tàu không còn phù hợp với thị trường luôn được Công ty đặc biệt coi trọng. Chúng tôi tập trung vào những yếu tố: độ tin cậy, tính linh hoạt và các mối quan hệ lâu dài. Đội tàu của VOSCO chở tất cả các loại hàng rời bao gồm đường, lúa mì, xi măng, clanh-ke, nông sản, lưu huỳnh... cũng như các loại hàng bao kiện. Với sự phát triển của lĩnh vực năng lượng và sắt thép thì phần lớn đội tàu hàng rời đang tham gia vận chuyển than và quặng sắt.

Blue Star

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call sign     3WZR         IMO No.     9543304         Flag     Vietnam         Built     2010         Shipyard     BachDang Shipyard/ VietNam     Class     NK 102847       DIMENSIONS   LOA     153.20 m         LBP     143.00 m         Breadth...   Xem thêm


Lan Ha
Lan Ha   admin  22,189

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  16,607

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Star
Vosco Star   admin  24,707

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Unity
Vosco Unity   admin  18,301

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  17,233

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Vosco Sunrise
Vosco Sunrise   admin  29,262

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO SUNRISE       Call...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container