Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Thân gửi tập thể người lao động VOSCO! Ra đời từ ngày 01/7/1970, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - VOSCO đã có hơn 50 năm phát triển không ngừng. Tên tuổi của VOSCO gắn liền với những năm tháng ngành đường biển dốc toàn lực để thực hiện cả hai nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, tập trung sức vào hai khu chính là tiếp nhận hàng hóa viện trợ của nước ngoài và vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường Khu IV (Thanh Hóa – Thừa Thiên) và miền Nam. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, tập thể cán bộ, nhân viên VOSCO lại bắt tay vào công cuộc khôi phục, tái thiết đất nước, xây dựng phát triển trong thời kỳ đổi mới và sau đó là hội nhập, phát triển.

Các thế hệ cán bộ, nhân viên VOSCO có quyền tự hào và thực sự chúng ta rất lấy làm tự hào rằng trong giai đoạn lịch sử nào VOSCO cũng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đó là một phần lịch sử hào hùng, một trong những khúc tráng ca đẹp nhất của truyền thống Giao thông vận tải Việt Nam. Truyền thống đó đã được nhiều thế hệ người lao động xây dựng và gìn giữ bằng khát vọng, hoài bão, bằng nghị lực cùng với quyết tâm cao nhất.

Trưởng thành và kế thừa nền tảng truyền thống tốt đẹp là doanh nghiệp vận tải biển đầu tiên của Việt Nam, các thế hệ cán bộ nhân viên VOSCO đều mong muốn được đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng Công ty ngày một phát triển. Trở thành Công ty cổ phần giúp cho VOSCO năng động, minh bạch hơn và nhận được sự tín nhiệm của đối tác và cổ đông. Mục tiêu của chúng ta là trở thành một công ty phát triển mạnh mẽ, lấy đạo đức kinh doanh làm nền tảng, giữ vững và phát huy những giá trị truyền thống cốt lõi của VOSCO, tiếp tục đưa Công ty phát triển nhanh, bền vững, vươn tới tầm khu vực và thế giới.

Thời gian tới được dự báo sẽ còn rất khó khăn, nhiều diễn biến khó lường đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên VOSCO sẽ chung sức, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục xây dựng VOSCO ngày càng lớn mạnh và vững bước trên con đường phát triển.

Chủ tịch HĐQT Công ty

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container