CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HÀNG HẢI VOSCO (VOMASER)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HÀNG HẢI VOSCO (VOMASER) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HÀNG HẢI VOSCO (VOMASER)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HÀNG HẢI VOSCO (VOMASER)

Địa chỉ: số 9, Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84-28 38298460/38211495;     Fax: 84-28 - 38223482

Email: vomaser@vosco.vn

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container