CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 122 Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028 38293121    Fax:

Email: CNHCM@vosco.vn

 

CHI NHÁNH PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER (VP TP HCM) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 122 Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028 39435210 /11/ 12     Fax: 028 39435209

Email: container.hcm@vosco.vn - Website: www.vosco.vn

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container