VTSC tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024
VTSC tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 06/05/2024, Tại phòng họp 100, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam số 215 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp:

+ Ông: Nguyễn Quang Minh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

+ Ông: Trần Văn Đăng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco – Phó TGĐ Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, và kế hoạch năm 2024

+ Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 (Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15%)

+ Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã diễn ra thành công rực rỡ.

Danh sách Hội đồng quản trị:

  1. Ông Trần Văn Đăng – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Ủy viên HĐQT
  3. Bà Bùi Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát:

  1. Bà Trần Thị Phương Liên – Trưởng Ban
  2. Bà Nguyễn Thị Kim Doan – Thành viên BKS

Một số hình ảnh của đại hội:

     


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container